Letecká navigaceACARS

Zajímavým koničkem je kromě pořizování fotografií letadel i poslouchání letecké konverzace a dekódování zpráv leteckých společností. Zprávy ACARS se v letectví používají pro předávání zpráv obchodního a provozního charakteru a díky počítačovým softwarům jsme schopni je dekódovat i my doma. Tyto zprávy obsahují například informace o poloze letadla nebo počtu pasažérů na palubě atd., a jsou přenášeny formou jednoduchých signálů kódovaných pomocí FSK modulace mezi letadly a pozemními stanicemi a to buď satelitní nebo rádiovou cestou. Více informací pak naleznete zde.

Jak funguje komunikace pomocí ACARS

Komunikace je založená na přenášení zpráv pomocí FSK modulace. Změnou fáze se v přenášeném signálu mění i informační hodnota z "1" na "0" a při dekódování se přiřadí binárním kódům jednotlivé zprávy. Zpráva zakódována ve formě "1" a "0" se přenáší na nosné frekvenci v 1. leteckém pásmu na pozemní/leteckou stanici. V Evropě se data přenáší na hlavní (primární/primary) frekvenci 131.725 MHz , případně na záložních 131.525 a 136.900 MHz

Hlavní frekvence 131.725 MHz
Záložní frekvence 1 131.525 MHz
Záložní frekvence 2 136.900 MHz

Jak dekódovat zprávy ACARS

Dekódování těchto zpráv není nic složitého, ale zadarmo to také není. Pokud se chcete takovým koníčkem zabývat, budete si muset pořídit alespoň základní scanner leteckého pásma, který se dá pořídit asi kolem 2500 Kč, počítač/notebook se zvukovou kartou, kabel jack/jack a příslušný software (zadarmo na Internetu).

Praktické zapojení

Pro ukázku připojuji pár obrázků mého zapojení, aby bylo patrné, jak praktické zapojení vypadá. První věcí je zapnutí scanneru nebo jiného přijímače leteckého pásma a jeho naladění na příslušnou frekvenci. Je potřeba scanner nastavit tak, aby neprocházel všechny nastavené kanály, ale byl naladěný pouze na jediný - tedy 131.725 MHz. Squelch musí být vypnutý (zapnutý squelch = potlačení šumu, vypnutý = šum je slyšitelný), tedy musí být slyšet šum . Hlasitost na přijímači by měla být nastavena "do poloviny". Pro správný příjem je lepší, pokud je přijímaný signál tlumenější, ale méně "zašumněný". Já používám vysílačku YAESU FT-897, která podporuje i letecké pásmo.

Do sluchátkového výstupu zapojíme kabel jack/jack (v mém případě jsem musel použít redukci 6,3 na 3,5 mm), který poté vedeme do zvukové karty PC/Notebooku. V případě použití notebooku, zavedeme kabel do portu pro mikrofon. Dále nastavíme hlasitost pro mikrofon a záznam hlasu (U win xp přes start-ovládací panely-zvuk..). Nastavení hlasitosti mikrofonů nastavíme také "do poloviny".

Mikrofonní vstup Nastavení hlasitosti Nastavení hlasitosti záznamu

V případě použití zvukové karty u PC je potřeba vést kabel do vstupu LINE-IN a v počítači nastavit záznam z linky.

Linkový vstup

Programy a jejich spuštění

Vyzkoušel jsem dva programy, které jsou schopné dekódovat zprávy ACARS. Jsou velmi rozšířené a tvoří jí základní programy WACARS a ACARSD.

WACARS

Programa WACARS je program, který v první řadě převádí zprávy do čitelné podoby. Rozlišuje typ zprávy a v mapě by se měly zobrazovat i polohy letadel. Nevýhodou je, že neexistje žádná databáze, která by přiřazovala zprávy ke konkrétním fotografiím. Při nastavování mapy Evropy, kterou si můžete stáhnout zde, nastavte (záložka Options - map options..) tyto koordináty: N 54.43, S 47.21, W 2.25, E 19.32. Poté by měl program normálně fungovat. Samotný program pak stáhnete zde

.

wacars

ACARSD

Tento program podporuje i databázování, tedy přiřazuje kontaktovaná letadla k fotografiím a umožňuje sdílet data i přes server a začlenit se tak do "komunity" sledovačů. Nevýhodou může být nižší schopnost dekódování zpráv při špatném nastavení programu. Stalo se mi, že příjem signálu byl cca jednou za hodinu, oproti programu WACARS, kde byl přijímán signál každou minutu. Při instalaci postupujeme následovně: Ve stažené složce (verze 0.7) otevřeme Setup a v první záložce otevřeme Set folders , kde nastavíme cestu a složky, takže výsledná cesta může být například C:/Program files/acarsd/logs . Bez tohoto nastavení nejde spustit instalace. Samotný program pak zde zde

.

wacars acars2

Frekvence
Hlavní frekvence 131.725 MHz
Záložní frekvence 1 131.525 MHz
Záložní frekvence 2 136.900 MHz