Datalinky - letecká navigace
RYCHLÉ ODKAZY -
ACARS
VDL2
HF DL
SATCOM

DATALINKY

V době nárůstu letecké dopravy se ukazuje, že současná hlasová komunikace mezi piloty a stanovišti ŘLP začíná být neefektivní a komunikační kanály přeplněné. Studie ukazují, že až 30% veškeré "air-ground" komunikace se musí opakovat. Z tohoto důvodu je snaha přesunout veškerou komunikaci na datovou komunikaci. Jednou takovou koncepcí je CPDLC (controller-pilot data link communications).

Ve světě letecké dopravy se nové koncepce nezavádí skokově přechodem na novou, ale je snaha je pomalu nahrazovat s využitím stávajících systémů. Nejinak je tomu i v oblasti datalinků - současné datalinky využívají kmitočtů v 1. leteckém pásmu, na které je namodulovaná zpráva pro posádku letadla a obráceně.

ATN

Aeronautical telecommunication network je organizace, která má za úkol definovat normy a protokoly pro různé technologie datových komunikačních protokolů, aby byla zabezpečena vzájemná kompatibilita (podobné modelu ISO/OSI).

ACARS

Průkopníkem a ve své době nejrozšířenějším datalinkem (až 14000 letadel) byl ACARS (aircraft communications addressing and reporting system). Tento datalink pracuje s MSK modulací ve frekvenčním pásmu 129-137 MHz a používá se zejména pro přenos zpráv ATC (ŘLP), provozních zpráv aerolinek a servisních zpráv (stav motorů atp.). Obrázky níže ukazují kontrolní panel ACARS na palubě letadla a "vodopád" signálu ACARS.


Převzato z (http://www.hoppie.nl/acars/example.html)

ACARS

Pokud byste si chtěli sami vyzkoušet přijímat zprávy ACARS, tak se podívejte sem.

VDL 2

Nástupcem ACARS je datalinnk VDL2 (VHF datalink), který pracuje s D8PSK modulací ve frekvenčním pásmu 117,975-137 MHz a oproti ACARS nabízí vyšší přenosovou rychlost a objem přenášeých dat. Obrázky níže ukazují mapu pokrytí signálem VDL2 a "vodopád" signálu VDL2.

HF DL

Jak je patrné z mapy pokrytí signálem VDL (mapa výše), není zabezpečeno pokrytí celého světa. To je dáno fyzikálními parametry šíření VKV signálu a také tím, že síť VKV stanic není celosvětově rozšířená. Z tohoto důvodu se výše uvedené datalinky doplňují o HF DL, který pokrývá území Číny, Afriky, Sibiře, oceánů, pólů atp,. HF DL je datalink, který pracuje na frekvenci KV pásma (2,9-22 MHz) a s PSK modulací. Tento systém sice doplňuje VDL, ale problém je v šíření KV vln, které je závislé na roční a denní době (šíření KV vln je závislé na odrazech od ionosféry).

SATCOM

Vzhledem k výše popsaným negativním fyzikálním vlastnostem KV spojení, se jako další/hlavní komunikační kanál (hlavně pro hlasové spojení, ale i pro data) používá satelitní spojení SATCOM, který také vykrývá určité zájmové oblasti. Mapa níže ukazuje kompletní pokrytí všemi výše uvedenými způsoby.

ACARS
Frekvence129-137 MHz
ModulaceMSK


VDL2
Frekvence117,975-137 MHz
ModulaceD8PSK


HF DL
Frekvence2,9-22 MHz
ModulacePSK