Letecká navigace

PCL - pulzní koherentní lokace

PCL – passive coherent location je metoda detekce cíle, která pracuje se spojitou nosnou vlnou – CW, bez vlastního vysílače a jako vysílačů využívá náhodných elektromagnetických zdrojů (TV, rádio, GSM atp.). Vlastní přijímač vyhodnocuje rozdíly mezi signálem přijatým přímo od vysílače a odraženého od cíle. Cíl proto nemusí vysílat žádné signály a stejně jsme ho díky vlastnostem PCL schopni detekovat. PCL systémy zároveň nevyzařují žádné signály, a proto jsou prakticky nedetekovatelné.
Zjednodušeně řečeno se jedná o pasivní sledovací systém, který využívá měření rozdílu příchozích odražených signálů od cíle a od původního vysílače.

PCL je v podstatě bistatický radar, který měří vzdálenost, dopplerův posuv a směr cíle. Z principu funkce tohoto radaru je patrné, že přesně měří dopplerovský posun, ale problém nastává při měření vzdálenosti (nosná vlna musí být modulována).

Výhody PCL jsou zejména v:
  • Detekují cíle, které samy nevysílají žádný signál, ale interagují s elektromagnetickým zářením.
  • Anti-stealth vlastnosti – díky širokému spektru, které umí PCL vyhodnocovat. Stealth letouny jsou koncipovány na frekvence PSR.

Firma ERA představila v roce 2012 svůj vlastní projekt PCL, který bude integrovaný do pasivního sledovacího systému Věra – NG, kde se bude kombinovat dobrých vlastností těchto 2 koncepcí.