Letecká navigace

SA CAT I - SVLM

Radionavigační systémy pro přesné přiblížení a přistání se dělí na kategorie podle meteorologických podmínek do 3 kategorií - CAT I, II a III (ta pak ještě do 3 podkategorií a,b,c).Tyto kategorie určují, při jakých minimálních dohlednostech musí přejít pilot na ruční řízení a musí mít vizuální kontakt se zemí a s přistávací drahou.

V AIPu je pak v popisu každého letiště uvedeno, jaká minima z hlediska radionavigačních systémů dané letiště splňuje. U letišť AČR je garantována kategorie CAT I a podle AIPu na LKPR na dráze 24 CAT III.

Zatímco při vybavení a kategorii CAT I musí být RVR (dráhová dohlednost) 550 při výšce rozhodnutí 60m, u nejpřesnější kategorie mohou být tyto dohlednosti i 0 m. Viz. Tabulka níže.

Kategorie RVR Výška rozhodnutí
CAT I 550 m 60 m
CAT II 300 m 30 m
CAT III a 200 m < 30 m
CAT III b 75 m < 15 m
CAT III c 0 m 0 m

Přechod na vyšší kategorii minim je finančně náročné a proto se vymýšlí koncepce, které by modernizovali palubní vybavení tak, aby se mohla snížit minima pro přistání při současném radionavigačním zabezpečení letiště.

Jednou takovou koncepcí je avionický systém SVLM (SmartView Lower Minimum)od firmy Honeywell, která umožňuje snížit minima CAT I na minima 425 m RVR a Výšky rozhodnutí 45 m. Tato koncepce vyžaduje zvláštní kategorií SA, která se prozatím rozšiřuje pouze v USA a nazývá se SA CAT I.

Základem celého systému je avionický systém SmartView, který nabízí mnoho funkcí, jako například 3D vizualizaci terénu s použitím symbolů HUD displejů. Samotná vizualizace pak ukazuje aktuální polohu letadla vůči zemi a letišti, virtuální polohu a označení dráhy, vizualizaci GPAPI, odchylku od osy a skutečný směr letu.

Data jsou porovnávána s FMS a systémem EGPWS (enhanced ground proximity warning system), které používají na sobě nezávislé databáze terénu a doplněna o data z GPS.

V roce 2014 se firma Honeywell snažila o certifikaci v USA a bude se snažit i o rozšíření do ostatních částí světa.