Letecká navigace

Letiště v Brdech

Do dneška jsem nevěděl, že ve vojenském prostoru v Brdech je i letiště, ze kterého dokonce podle drbů utíkal do exilu prezident Beneš a které se má v současnosti stát letištěm pro výzkum/výcvik bezpilotního létání. Na tuto plochu by se měl přestěhovat VTÚ se svým dronem BRUS, který má v budoucnosti využívat armáda, IZS a celní správa.

Někdy je také nazýváno "Německé letiště pod Hejlákem“. Kdo vyrazí ze Zaječova do kopce okolo bývalého PTP (nyní pila), dojde po asfaltové silnici na rozcestí U bílého křížku. Křižovatka je dokonce značena dopravními značkami. Po pravé straně stojí kovový Bílý křížek. Prý se zde stala vražda při přestřelce hajných a pytláků. Naproti na smrku visí bílý dřevěný kříž. Na křižovatce odbočíme vpravo a asi po 150 metrech stojíme na betonové ploše letiště.

Dle dostupných informací bylo postaveno Němci v první polovině 40.let (předpokládám okolo roku 1942). Bylo určeno pro zejména pro kurýrní a transportní lety pro potřeby vojenského výcvikového prostoru. Okolo zaječovské školy jezdily vzhůru do lesa kolony velkých nákladních aut, naložených pískem a štěrkem. Nikdo z místních obyvatel nesměl vědět, co se ve vojenském prostoru staví.

Betonová plocha o rozměrech 850 x 80 metrů leží v nadmořské výšce 650 m n.m. a je umístěna jižně od Hejláku (690 m n.m.). Přistávání muselo být velice složité a bylo prováděno pravděpodobně proti směru převládajícího větru, tedy z mírného kopce.

Na konci války byly na ploše umístěny dvě dřevěné pozorovatelny – možná řídící věže přistávání. Zároveň zde byly údajně umístěny betonové jehlany, které měly za účel zabránit přistávání invazních nebo výsadkových letadel. Nesmíme totiž zapomínat, že ve Svaté Dobrotivé byla v kasárnách na Kvani umístěna silná německá posádka a v nedalekých Jincích vojenská správa celého prostoru. Ještě dnes je na některých místech vidět rozrušený beton, pozůstatek odstraňování jehlanů. (Převzato z http://www.brdy.org/content/view/136/101/)

Zde jsou nějaké fotky z mapy.cz: https://mapy.cz/fotografie?x=13.8710639&y=49.7489990&z=17&source=foto&id=669756

Zde je vidět letiště ze vzduchu: